Thai : Eng

ราคา 9900 บาท

 • ถ่ายภาพนอกสถานที่ 4 ชั่วโมง **
 • บันทึกภาพลงซีดีทั้งหมด พร้อมปกและกล่อง (ไฟล์ภาพคุณภาพสูง)
 • ชุดเจ้าสาว สำหรับวันถ่ายภาพ 1 ชุด
 • ชุดเจ้าบ่าว สำหรับวันถ่ายภาพ 1 ชุด
 • แต่งหน้าทำผม 1 เวลา
 • ภาพถ่ายขนาด 16 x 20 นิ้ว พร้อมเคลือบ 1 ภาพ
 • กรอบหลุยส์ ขนาด 16 x 20 นิ้ว 1 กรอบ

**ไม่รวมค่าเช่า หรือ ใช้ นอกสถานที่

ราคา 16900 บาท

 • ถ่ายภาพนอกสถานที่ ใน พัทยา 1 วัน**
 • บันทึกภาพลงดีวีดีทั้งหมด พร้อมปกและกล่อง (ไฟล์ภาพคุณภาพสูง)
 • ชุดเจ้าสาว สำหรับวันถ่ายภาพ 1 ชุด
 • ชุดเจ้าบ่าว สำหรับวันถ่ายภาพ 1 ชุด
 • ชุดไทย เจ้าบ่าว สำหรับวันถ่าย 1 ชุด
 • ชุดไทย เจ้าสาว สำหรับวันถ่าย 1 ชุด
 • ชุดไปรเวท (ลูกค้านำมาเอง)
 • แต่งหน้าทำผม วันถ่าย 2 เวลา
 • ภาพถ่ายขนาด 20 x 30 นิ้ว พร้อมเคลือบ 2 ภาพ
 • กรอบหลุยส์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว 2 กรอบ

* ฟรี ภาพถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 10 ภาพ
**ไม่รวมค่าเช่า หรือ ใช้ นอกสถานที่

ราคา 39900 บาท

 • ถ่ายภาพนอกสถานที่ ใน พัทยา (ไม่จำกัดจำนวนภาพ)**
 • บันทึกภาพลงดีวีดีทั้งหมด พร้อมปกและกล่อง (ไฟล์ภาพคุณภาพสูง) 2 ชุด
 • ชุดเจ้าสาว สำหรับวันถ่ายภาพ 2 ชุด
 • ชุดเจ้าบ่าว สำหรับวันถ่ายภาพ 2 ชุด
 • ชุดเจ้าสาว สำหรับวันงาน 2 ชุด
 • ชุดเจ้าบ่าว สำหรับวันงาน 2 ชุด
 • ชุดไปรเวท (ลูกค้านำมาเอง)
 • แต่งหน้าทำผม วันถ่ายภาพ 2 เวลา
 • แต่งหน้าทำผม วันงาน 1 เวลา
 • ภาพถ่ายขนาด 20 x 30 นิ้ว พร้อมเคลือบ 2 ภาพ
 • กรอบหลุยส์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว 2 กรอบ
 • อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 10 แผ่น (20 หน้า) 1 อัลบั้ม (ใช้เวลาทำประมาณ 2 สัปดาห์)
 • การ์ดเชิญ งานแต่งงงาน (ภาพถ่าย ขนาด 4x6 รวมออกแบบ) จำนวน 100 ใบ
 • ช่างภาพ 1 คน สำหรับวันแต่งงาน
 • อัลบั้มภาพถ่ายวันงาน ขนาด A4(72 หน้า) 1 อัลบั้ม

**ไม่รวมค่าเช่า หรือ ใช้นอกสถานที่
Option : ช่างภาพ คนที่ 2 (ถ่ายเก็บบรรยากาศ, รายละเอียด วันงาน) 5000 บาท


ราคา 4500 บาท

 • ถ่ายภาพนอกสถานที่ 4 ชั่วโมง**
 • บันทึกภาพลงซีดีทั้งหมด พร้อมปกและกล่อง (ไฟล์ภาพคุณภาพสูง)
 • ภาพถ่ายขนาด 8x10 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

**ไม่รวมค่าเช่า หรือ ใช้ นอกสถานที่

 
Thanks for Your Visted
You are visitor number xanga widget
© 2008 Angel Wedding Studio.com. All Rights Reserved.